Λ 
 < 
 > 
53
af
99
Sejlerminder
© FJ 1966
På en sejltur i juli måned gør jeg landgang på Vornæs. Jeg ankrer og vil så vade i land, men øjemålet svigter - der viser sig flere meter dybt og jeg må svømme ind! Faktisk kan jeg gå så langt ind med båden, at jeg kan hoppe tørskoet i land fra stævnen.