Λ 
 < 
 > 
56
af
99
Sejlerminder
© FJ 1966
Sidst i juli 1966 tager Hans og jeg på en tur til Korshavn mole på Avernakø. Turen fungerer lidt som opvarmning til en længere sejlferie i august.