Λ 
 < 
 > 
74
af
99
Sejlerminder
Vi er ved den røde prik.


Jeg gør morgentoilette efter morgenbadet. Spejlet sidder i hylsteret til en batteri­drevet Phili­shave.
Sejlerminder
© Hans S 1966