Λ 
 < 
 > 
1
af
103
Sejlerminder
© FJ 1970
Karl Otto og Poul Erik i juniorbåden en stille dag på Øresund.
Sejlerminder
© FJ 1970

Sejlsæsonen 1970 starter med at tre af beboerne på POP-kollegiet køkken U - Jørgen Mortensen, Arne Andreasen og Karl Otto Fjeldsted - i fællesskab køber juniorbåd J22 Honolulu Baby i Randers. I påsken når de til Hundested med den. En aften sejler Jørgen og jeg den videre - det er rasende koldt, og vi provianterer ved en pølsevogn og opbevarer pølserne i en termoflaske. Vi når kun til Gilleleje, og andre tager det sidste stræk til Svane­mølle­havnen.
J22 er en erstatning for J46 Bikini, som Jørgen totalforliste på Skabbrevet ved Landskrona i 1969. Han vadede i land på en lille ø, hvorfra han i en stjålen robåd kom ind til Landskrona. Fra politistationen ringede han til kollegiet, og meldte sig i god behold. Flere data på J-EJERE.