Λ 
 < 
 > 
101
af
103
Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Hjemturen til Svendborg går via Store Egholm, hvor jeg fortsætter mine studier af floraen.Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Strand-mandstro, Eryngium maritimum.