Λ 
 < 
 > 
15
af
103
Sejlerminder
© FJ 6/7-1970
Vi sætter kursen mod Fåborg, men inden vi når Grydeløb ved indsejlingen til Fåborg Fjord ombestemmer vi os og sejler til Lyø, hvor vi ankrer i læ af revet i den bugt, der på søkortet benævnes Lyø Havn. Vi går i land, besøger købmanden og går tur på revet.
Sejlerminder
© FJ 6/7-1970