Λ 
 < 
 > 
28
af
103
Sejlerminder
© FJ 14/7-1970
Vi snakker med bestyreren af Illumø, en uforstyrrelig mand. Han kigger i kikkert på en kreaturpram, der har revet sig løs i stormen: "Nå, nu driver den ikke længere, den hænger nok i telefonkablet."