Λ 
 < 
 > 
31
af
103
Sejlerminder
© FJ 10/7-1970
Her er vi på vej tilbage til Illumø efter en tur til Horsehoved og Vigø. På Vigø, der efter sigende er ejet af en københavnsk tandlæge, træffer vi folk på stranden. Vi spørger, om vi må gå en tur op over øen. "I er velkomne til at gå rundt langs stranden", lyder svaret. Tja, det ved vi godt, for det har vi ret til efter naturfredningsloven.