Λ 
 < 
 > 
44
af
103
Tirsdag den 14. juli er ferien slut, vi tager afsked med den venlige bestyrer og sejler direkte hjem til Strandhuse, som vi når efter 9 timer. Undervejs spiser vi frokost i Lyø havn, samt middag under sejl i regnvejr. Tynd sovs, bemærkes der i logbogen.
Sejlerminder
© FJ 14/7-1970