Λ 
 < 
 > 
64
af
103
Torsdag sejler jeg forbi Rudkøbing til Vogterholm ved Strynø, hvor jeg går i land og tager dette dramatiske billede. Jeg skifter til farvefilm, og derefter går det direkte vest om Tåsinge hjem til Svendborg.
Sejlerminder
© FJ 30/7-1970