Λ 
 < 
 > 
91
af
103
Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Det er søndag den 30. august og tydeligvis udenfor feriesæsonen, for jeg er eneste turist i havnen. Det er stadig havblik, og jeg går en tur op i Birkholm By inden hjemturen til Svendborg.