Λ 
 < 
 > 
76
af
89
Sejlerminder 1973
© FJ 15/9-1973
Den 15. september har jeg min fætters børn John og Linda med til Svendborg og ud at sejle i Puk. (Det var de også i maj måned). Her gør vi landgang ved Bregningeskoven.