Krøniken Alle tiders Svendborg

Alle tiders Svendborg

Billeder fra Svendborg og Øhavet fra slutningen af 1800-tallet og til vore dage

Introduktion
I disse serier bringes billeder og små erindringer fra min hjemby. Hoved­vægten er lagt på billeder jeg selv har taget som barn og ung i Svendborg, hvor jeg så småt begyndte at foto­grafere som 9-årig i 1955. Jeg har suppleret med enkelte ældre og nyere fotos og tegninger, så vær forberedt på at blive vredet i tids­maskinen - der springes i tid inden for perioden 1865-2012.
Udarbejdet 2006-2014.
Menu
Udsigt over Svendborg og en historisk vandring rundt i Svend­borg bymidte. En historisk vandring fra Strand­huse gennem byen forbi stationen og til Christi­ans­minde.
Historisk byvandring i kvarteret ved Christiansmøllen. Svendborg havn i dens velmagts dage.
Historisk kryds gennem sundet med dets gamle skibe, både, småhavne og værfter. Færgerne og deres af­løs­ere set på en tur Tåsinge rundt.
Gamle og nye kort over Svendborg. Gamle og nye kort over Svendborg.
Kilder
Illustrationsmaterialet består hovedsagelig i sort-hvide fotografier, men der er også enkelte farvefotografier, der alle er gengivet i farve, samt tegninger. De ældste fotografiers bruntoning er bevaret, eller eventuelt tilføjet, hvis forlægget har været et sort-hvidt negativ eller bogtryk.
Alle billeder er mærket med oprindelse. Her er en liste over de vigtigste af mine kilder - enkelte andre er nævnt i teksten:
 • Mine egne fotos er mærket med FJ og årstal.
 • Fotografier taget af min far er mærket Sigvald Johannessen - de fleste er reproduceret ud fra originalnegativerne.
 • Knud Johannessen, Sigvalds bror, har bidraget med farvebilleder fra Det Sydfynske Øhav.
 • Ellen Thomsens samling er min mors samling af postkort og festtelegrammer: Den dækker et tidsrum fra 1922, hvor hun som 10-årig blev indlagt på Juelsminde Kystsanatorium og her fik mange postkort, og frem til ca. 1940.
 • Erik V. Pedersen har været så venlig at stille en serie sydfynske jernbane- og færgebilleder til rådighed.
 • Schleimanns samling er en samling gamle Svendborg-billeder, som jeg affotograferede nogle af, inden samlingen blev overdraget Svendborg og Omegns Museum. Fotograferne Thorvald og Marie Schleimann i Troense gav mig også dette originalfoto, samt en fin samling bøger om Svendborg (de fem følgende).
 • Mellem sydfynske Sunde: Hverdag og Højtid, af Thorvald Hansen og Henrik Ussing, 1934.
 • Skibsbygmester Jørgen Ring Andersen - En Mindebog, af Johannes Ring Andersen og søstre, 1946.
 • E. W. v. d. Hude & Søn 1852-1952, af F. Holm-Petersen og A. Thejll.
 • Svendborg Købstads Historie, af Ove Marcussen, 1961.
 • A/S H. I. Krøyers Enke - Købmænd i Svendborg i 200 år, af Uffe Schlichtkrull, 1967.
 • Det gamle Svendborg i fotos, af Henrik M. Jansen, Svendborg og Omegns Museum 1983.
Links
Der er mange links rundt omkring i teksten, dels eksterne til supplerende materiale på andre hjemmesider, dels interne til andre dele af denne krønike.
Der er nyere billeder fra Svendborg i denne serie Tåsinge og Svendborg 2007.
© Copyright: Fotografier mv. er beregnet til at blive set på denne hjemmeside, og må ikke uden tilladelse anvendes i anden sammenhæng.
©Copyright: Photographs and texts are intended to be viewed on this website and should not be used in any other context without permission.