Λ 
 < 
 > 
1
af
93
© Finn
Om eftermiddagen onsdag den 25. maj tager vi med oslobåden og får straks denne flotte udsigt over Københavns havnefront med kongeskibet, operaen, Vor Frelsers Kirke, Bella Sky, Mærsk, mm.