Λ 
 < 
 > 
38
af
93
Det kræver et vist indtægtsgrundlag at bo her. Eksemplerne her koster 126.000 og 101.000 kr per kvadratmeter, men de er også med fjordudsigt.
© Ida
© Ida