Λ 
 < 
 > 
51
af
93
© Ida
Samme sted 26. maj 2011, altså præcis 5 år tidligere. Siden da er vejret blevet bedre, og gaden med fortove er forvandlet til en veritabel promenade. Men der var mere stil over de gamle bænke.
© Ida