Λ 
 < 
 > 
60
af
93
© Finn
Springvand på Rådhusbrygge. Udsmykningen af rådhuspladsen blev udført af billedhuggerne Emil Lie og Per Hurum, der vandt en konkurrence herom i 1939. (Rådhuset blev opført i perioden 1931-50.)