Λ 
 < 
 > 
72
af
93
© Ida
Byggekranerne i baggrunden tjener opførelsen af det nye Nasjonalmuseum bag Nobels Fredssenter, den tidligere Vestbanestation.