Λ 
 < 
 > 
12
af
85
Bagude er der en fin udsigt over Gjende.
© FJ