Λ 
 < 
 > 
36
af
85

Et sted danner bræelven et flot vandfald. Her foretrækker vi at Signe sidder i barnebærestolen.
Træk i scrollbaren for at se udsigten. Vi er her på Google Maps.