Λ 
 < 
 > 
39
af
85
© FJ
Formiddagspause. Temperaturen har nået hidtil uanede højder til trods for at vi er i 1400 meters højde. Det er 'faktorvejr' - solkræm faktor 20.