Λ 
 < 
 > 
52
af
85
Endelig samler vi os sammen til at gå op til bræen, hvor det lufter køligt og der hersker den velkendte ødemarksstemning.
© ISJ