Λ 
 < 
 > 
58
af
85
© FJ
Udsigt over de flade, overrislede arealer, som vi kom igennem på udturen, samt Gjendetungas stejlvæg og de fjerne blå bjerge.
De sneklædte fjelde er formentlig Veotindane (2267m, 18km), samt Surtningssua (2368m, 15km), hvor jeg var i juni 1976 på min første fjeldvandring i Norge.