Λ 
 < 
 > 
65
af
85
© FJ
Vi hygger os en tid i øvrelejren, inden vi vælter ned ad urtelien til poserne. Vi er alene i vores lejr - de andre er på Olavsbuhytten. Denne dag var alle anstrengelserne værd.