Λ 
 < 
 > 
77
af
89
© FJ
© FJ
Svartdalen set i to forskellige perspektiver. Vi mødes her med Ane, Ida og Signe, og sammen tager vi båden tilbage til Gjendesheim.