Λ 
 < 
 > 
4
af
47
Kullaleden
© Lisbeth
Helsingborgs fyr och lotshus fra 1889.
Til højre den gamle toldbygning tegnet i 1886 af Mauritz Frohm, samt rådhuset og Kärnan.
Den 26-årige arkitekt Alfred Hellerström vandt i 1889 konkurrencen om et nyt rådhus med denne krydsning mellem kampanilen i Venedig og Holstentor i Lübeck.
Kullaleden
© Finn