Finn-J.dk

Skandinavien

Sydsverige

 Raslången oktober 2021 

Side 15
af 68

Hjemturen til teltet går langs vandet. Her ses spor fra tidligere tiders dyrkning, og der har ikke manglet sten til at bygge diger af.