Finn-J.dk

Skandinavien

Sydsverige

 Raslången oktober 2021 

Side 30
af 68

Vegetationen på den lille ø består mest af skovfyr, eg og hedelyng.