Finn-J.dk

Skandinavien

Sydsverige

 Raslången oktober 2021 

Side 47
af 68

Rensdyrlav, Cladonia rangiferina.
Blåbærris, Vaccinium myrtillus.