Λ 
 < 
 > 
24
af
28
Småland juni 2015
© Finn
Småland juni 2015
© Finn
Linnés betydning kan ikke over­vurderes - ud af ingen­ting skabte han den moderne system­atiske viden­skab - før ham var der reelt ikke noget, der kunne kaldes viden­skab.
Det er først og fremmest Linnés Råshult, der har bragt os til denne egn.