Λ 
 < 
 > 
1
af
N
På vej i bil til Taxås Natur­reservat gør vi holdt ved Sten­bro­hult kirke, hvor med­lemmer af Linnés familie ligger begravet.
Småland juni 2015
© Finn
Småland juni 2015
© Finn