Λ 
 < 
 > 
25
af
N
Småland juni 2015
© Ida
Småland juni 2015
© Ida
Bjergfrue, Saxifraga cotyledon.
Den mindes jeg kun at have set ét sted, i Kinso-elven på Hardangervidda: Glæde over vidderne.