Λ 
 < 
 > 
32
af
N
Småland juni 2015
© Finn
Dagens sidste udflugtsmål er Funkisfabriken i Diö, en tidligere møbelfabrik. Her skulle være marked og café mm. men her er ingenting af nogenting.