Λ 
 < 
 > 
23
af
32
Småland juni 2015
© Växtia
Efter elgparken besøger vi en planteskole i Markaryd. Vi køber en bærmispel (Amelanchier alnifolia), som vi har bestilt i forvejen, samt nogle potteplanter. Vejret viser sig fra sin mest strålende side.
Småland juni 2015
© Finn