Λ 
 < 
 > 
26
af
32
Sidst vi besgte Sten­bro­hult, så vi disse opslag. Nu gør vi alvor af at tage derhen for at høre Came­rata Mando­lino Clas­sico.
Småland juni 2015
© Finn
Småland juni 2015
© Finn