Λ   <   > Finn-J.dk > Skandinavien > Sverige-Finland 1967 > side 12 af 42
For at kunne bo på vandrerhjem på denne tur, har vi meldt os ind i Dansk Vandrelaug og fået et vandrerkort. Vandrerkortet bruger jeg kun sjældent - det sidste stempel er fra Edinburgh 1976. Men medlemsskabet af DVL bliver dog årsag til at jeg i 1974 tager på mit livs mest skelsættende rejse.