Λ   <   > Finn-J.dk > Skandinavien > Sverige-Finland 1967 > side 23 af 42


Den 13. august krydser vi grænsen (i mere end én forstand - vi krydser også over fra højre til venstre side) og sætter kursen sydover. Vi fornemmer at Sverige er et stort land: Der står "Sundsvall 699 km" på vejskiltene. Vi kører dog kun de 400 km til Umeå. Turen går gennem lave bjerge med lave fyrretræer og klipper dækket af mos og lav.