Λ   <   > Finn-J.dk > Skandinavien > Sverige-Finland 1967 > side 33 af 42
Løjpemarkeringerne i Sverige er permanente og meget synlige, i modsætning til i Norge, hvor skiløjperne kvistes hver vinter. (Det var dengang - nu er der maskinpræparede løjper allevegne.)