Λ   <   > Finn-J.dk > Skandinavien > Sverige-Finland 1967 > side 35 af 42
Skovstjerne, Trientalis europaea.
Gederams, Epilobium angustifolium, med hvide blomster, lidt usædvanligt. Rundhögen.

Rank evighedsblomst, Gnaphalium sylva­ticum. Storvallen.