Λ   <   > Finn-J.dk > Skandinavien > Sverige-Finland 1967 > side 8 af 42
Efter at have sovet nogle timer på en campingplads ved Helsingfors, tager vi på sightseeing i byen. På billederne ses nationalteatret fra 1902 og domkirken fra 1852.

Da vi kommer tilbage til campingpladsen, står de lave dele under vand - dog ikke vores telt, som vi har slået op på en forhøjning. Det skyldes højvande i den Finske Bugt.