Λ 
 < 
 > 
13
af
56
© FJ 1988
© FJ 1988
I entréen var der rugende svaler. De fandt sig i at være lukket inde om natten!