Λ 
 < 
 > 
17
af
56
© FJ 1988
Børnene skræller æbler til æblesuppe.