Λ 
 < 
 > 
38
af
56
© FJ 1989
Arbejdsdag i børnehaven, lørdag den 29. april 1989. Børnehavebørn og søskende var med - det er Maja, der vækker opsigt i sin barnevognskasse. De mange årstidsfester, arbejdsdage og forældremøder gjorde at familierne lærte hinanden godt at kende.
Maja oplevede ikke at komme i Lindholm Skovbørnehave, da vi fandt transporten i egen bil for dyr - børnehavens taxaordning nåede ikke til Vipperød.
© FJ 1989