Λ 
 < 
 > 
45
af
56
© FJ 1991
Den 28. juni 1991 var Signes sidste dag i Lindholm Skovbørnehave. Efter sommerferien skal hun begynde i børne­have­klassen på Ågerup Skole.