Λ 
 < 
 > 
49
af
56
© FJ 2006


Den 26. august 2006 fejrede Lindholm Skovbørnehave sit 20-års jubilæum. Det kolossale fremmøde vidnede om børnehavens popularitet gennem årene. Signe ville gerne have været med, men havde desværre ikke tid denne dag.