Λ 
 < 
 > 
53
af
56
© FJ 2006
Morten, Elsebet og Ida. Morten gik som 5-årig ét år i skovbørnehaven, lige da den var startet. Det var på et fødselsforberedelseskursus at vi mødte hans mor Elsebet, som fortalte os om børnehaven.