Λ 
 < 
 > 
14
af
29
© Finn J
© Finn J
Der er bække, der skal krydses - nogle vader, andre springer.