Λ 
 < 
 > 
17
af
29
© FJ
Vi har nogle overnatninger i en hytte, Reinsjøbua, fordi Ida er syg og ikke kan klare strabadserne. Hun har en borrelia infektion overført fra en skovflåt, og selvom hun er i behandling med penicillin, tager det alligevel meget på hende. Borrelia er en alvorlig risiko for friluftsfolk - i vores familie er det kun mig der ikke har været smittet.