Λ 
 < 
 > 
19
af
29
© FJ
Ved den Norske Turistforenings hytte Liomsæter skilles vore veje, vores venner rejser hjem, mens vi følger planen og bliver nogle dage endnu.