Λ 
 < 
 > 
22
af
29
© Finn J
Tæt ved Vesterheimsbua ligger en gammel steinbu. En del af væggen udgøres af en klippevæg, hvor sæterjenter i 17- og 1800-tallet har indridset deres navnetræk - historisk graffiti.
© Finn J